Menu
header photo

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

WELCOME TO APPLIED RESEARCH INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCES - ARIES

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Giáo dục (gọi tắt là Viện ARIES) tự hào là một thành viên của Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, một tổ chức uy tín về khoa học tâm lý - giáo dục tại Việt Nam được thành lập từ năm 1990 và quy tụ hàng trăm nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà thực hành về tâm lý và giáo dục, các giảng viên, giáo viên trên khắp cả nước. Viện ARIES được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký hoạt động số A-1767 trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng về khoa học giáo dục và đào tạo; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ; phát triển và chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục và đào tạo tiên tiến; phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu; tổ chức các hội thảo khoa học chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

Applied Research Institute of Education Sciences (ARIES) is a member of Vietnam Psycho-Pedagogical Association, a pioneer professional association in education and psychology in Vietnam founded since 1990 and gathered hundreds of scientists, experts, practitioners, trainers and teachers nation-wide. ARIES is certified by the Ministry of Science and Technology (Reg.# A-1767) in the area of education research and development; providing services in science and technology areas; developing and transferring state-of-the-art training and educational models; developing and providing training and continuing education programs; publishing books and materials; organizing professional workshops/conference and promoting international cooperation and exchanges in education.

SỨ MỆNH: Nghiên cứu và phát triển các giải pháp giáo dục hiện đại gắn với thực tiễn Việt Nam và phù hợp xu thế phát triển năng lực công dân toàn cầu thế kỷ 21.

MISSION: Research and develop state-of-the-art educational solutions that respond to needs in Vietnam and fit to trends in developing 21st century global citizenship.

TẦM NHÌN: Trở thành một đối tác tin cậy tại Việt Nam và châu Á trong lĩnh việc nghiên cứu ứng dụng giáo dục và học tập suốt đời.

VISION: To be a trustworthy partner in education research and development and lifelong learning in Vietnam and Asia.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN ARIES | AREAS OF RESEARCH FOCUS 

Chương trình P21 (The Partnership for 21st Century Learning - www.p21.org) từ năm 2002 đã phát triển một Khung học tập thế kỷ 21 (Framework for 21st Century Learning), đưa ra các kỹ năng và kiến thức mà người học của thế kỷ 21 cần phải có để thành công trong công việc, cuộc sống và thực hiện trách nhiệm công dân toàn cầu. Đây là một chương trình hợp tác giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia giáo dục và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nhằm cổ súy việc đưa các kỹ năng thế kỷ 21 vào hệ thống giáo dục phổ thông Hoa Kỳ và khởi động một cuộc đối thoại cấp quốc gia về tầm quan trọng của kỹ năng thế kỷ 21 đối với người học. Hiện Khung học tập thế kỷ 21 đã và đang được nhiều quốc gia và tổ chức giáo dục trên thế giới sử dụng như một công cụ để định hướng và đánh giá năng lực người học. Xoay quanh cách tiếp cận này của P21, Viện sẽ hướng hoạt động chuyên môn nghiên cứu về đầu ra (outcomes) của người học thế kỷ 21 và vai trò của các tác nhân tham gia vào quá trình hình thành đầu ra này:

  • Các nội dung giáo dục nào góp phần phát triển, hình thành 4 năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu thế kỷ 21: tự tin, tư duy toàn cầu, trách nhiệm cống hiến và năng lực tự học suốt đời;
  • Giáo viên dùng phương pháp và cách tiếp cận nào để đạt mục tiêu phát triển năng lực tốt nhất cho người học?
  • Vai trò và phương pháp dành cho cha mẹ trong quá trình đồng hành giáo dục con cái theo “chuẩn” thế kỷ 21?
  • Vai trò cũng như những tác động của cộng đồng, xã hội và các chính sách vĩ mô tới giáo dục và học tập thế kỷ 21.

 

CHỨC NĂNG VIỆN ARIES | ARIES CORE FUNCTIONS: 

  • Nghiên cứu ứng dụng: Tập trung nghiên cứu ứng dụng về các chương trình/sản phẩm và xu hướng phát triển giáo dục mới tiên tiến, hiện đại của thế giới, đánh giá khả năng đưa vào áp dụng, triển khai tại Việt Nam; tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu; liên kết hoạt động nghiên cứu với doanh nghiệp giáo dục nhằm đưa ra các sản phẩm giáo dục mới đáp ứng nhu cầu xã hội;
  • Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục: Tư vấn, bồi dưỡng, tập huấn và huấn luyện: triển khai các chương trình giáo dục đáp ứng nhanh nhu cầu của các loại đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ; tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương và các cá nhân; cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn; liên kết với các Trường Đại học, học viện, các cơ sở/đơn vị giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước tổ chức các chương trình đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn; biên soạn các ấn phẩm dựa trên công nghệ đa phương tiện bên cạnh hình thức ấn phẩm truyền thống;
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục: tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mời và hợp tác với các chuyên gia, tổ chức giáo dục quốc tế; tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi giáo dục quốc tế.

[Download "Hồ sơ năng lực"| Introduction]

 

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN | ARIES' events